Jak sprawdzić czy znajdujemy się w KRD?

21 Aug by microblog

Jak sprawdzić czy znajdujemy się w KRD?

Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy korzystają z różnego rodzaju zewnętrznych źródeł finansowania. Kredytowe ryzyko kontrahentów stanowi przedmiot szczegółowych analiz departamentów, które zajmują się bieżącym jego monitorowaniem. W jaki sposób możemy uzyskiwać informacje na temat potencjalnych współpracowników i aktualnych klientów? Z pomocą przychodzi KRD.

Firma ta funkcjonuje na bazie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych oraz wymianie danych gospodarczych. KRD podlega nadzorowi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jej działalność bazuje na przyjmowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu informacji, a także danych gospodarczych. Baza, którą dysponuje KRD stanowi efekt informacji na temat dłużników napływających m.in. od przedsiębiorców, osób fizycznych, różnego rodzaju instytucji i jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres usług KRD

KRD świadczy usługi takie, jak:

  • sprawdzanie potencjalnych kontrahentów usługa przydatna w szczególności, gdy zależy nam na wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych,
  • monitorowanie kontrahentów – stanowi formę bieżącego nadzoru nad kondycją finansową,
  • wpisy na listę dłużników – to sprawdzony sposób na motywację dłużnika do uregulowania należności,
  • prewencja finansowa – dodatkowe usługi, które znacząco zwiększają finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

W świetle dynamiki procesów gospodarczych oraz szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, należy zdawać sobie sprawę z możliwości kontroli naszych kontrahentów oraz zadbania o własny wizerunek. Dłużnik, który nie reguluje w terminie swoich zobowiązań, po dopisaniu do KRD może w diametralny sposób zmienić swoje podejście do tej kwestii, w obawie przed utratą reputacji. Jeżeli zależy nam na tym, by poznać znajdujące się w KRD informacje na temat naszego przedsiębiorstwa, rejestr umożliwia takie rozwiązanie. Jedną z dostępnych opcji jest otrzymanie powiadomienia w sytuacji kiedy potencjalny kontrahent wyrazi zainteresowanie naszą sytuacją finansową przez złożenie zapytania

Autoweryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów

Jeżeli chcemy sprawdzić czy nasza firma nie figuruje na liście dłużników KRD, niezbędne będzie wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej instytucji. Zgodnie z wymogiem ustawowym, pełne korzystanie z usług jest możliwe dopiero po uprzedniej weryfikacji naszej tożsamości. W tym celu, niezbędne będzie przesłanie skanu odpowiedniego dokumentu. Po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności, będziemy mogli korzystać z usług Krajowego Rejestru Długów takich, jak weryfikacja własnej sytuacji, dopisanie kontrahentów do listy nierzetelnych dłużników czy kreowanie pozytywnej historii płatniczej przy pomocy dostępnych narzędzi KRD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *